Projekty UE

Tytuł projektu:

„WDROŻENIE W FIRMIE BARCO OPROGRAMOWANIA DO ZDALNEGO ZARZĄDZANIA FIRMĄ WRAZ Z SYSTEMEM RFID”

Cel projektu:

Transformacja cyfrowa procesów biznesowych, stworzenie warunków skutecznego funkcjonowania firmy w stanie pandemii oraz po jej zakończeniu, wzmocnienie konkurencyjności i odporności przedsiębiorstwa na kolejne kryzysy.

Efekt projektu:

Wdrożenie innowacji procesowej.

Beneficjent:

„BARCO” Anna Barczuch, Dariusz Barczuch s.c.

Wartość ogółem projektu w PLN: 299 100,00

Dofinansowanie projektu z UE w PLN: 254 235,00

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19
Tytuł projektu:

„WDROŻENIE DO PRODUKCJI FIRMY „BARCO” INNOWACYJNEJ KAMIZELKI ROBOCZEJ WYPOSAŻONEJ W SYSTEM PODŚWIETLANIA POPRAWIAJĄCY BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIKA”

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjności firmy „Barco” poprzez wdrożenie do produkcji nowatorskiej kamizelki roboczej wyposażonej w system podświetlania poprawiający bezpieczeństwo użytkownika, a co za tym idzie podwyższenie konkurencyjności oraz poziomu rozwoju przedsiębiorstwa.

Beneficjent:

„BARCO” Anna Barczuch, Dariusz Barczuch s.c.

Wartość ogółem projektu w PLN: 1 271 826,15

Kwota wydatków kwalifikowalnych w PLN: 1 034 005,00

Kwota dofinansowania w PLN: 567 668,75